รายงานยอดการสมัครเรียน Online

รวมทั้งหมด
ระดับชั้น ม.1
ทั่วไป
ในเขตพื้นที่ฯ
เงื่อนไขพิเศษ
ความสามารถพิเศษ
ระดับชั้น ม.4
ทั่วไป
โควตา
เงื่อนไขพิเศษ
ความสามารถพิเศษ***ปิดระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์***
สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

Copyright © พัฒนาโดย งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบางละมุง